Odos biopsinės medžiagos paėmimas

oda1oda2oda3

Medžiagos siuntimas, ruošimas, fiksavimas

 • Paruošiamas indelis su fiksuojančiu tirpalu-buferiniu 10 % formalino tirpalu.
 • Fiksuojančio tirpalo ir bioptato tūrio santykis turi būti 10:1.
 • Bioptatas imamas aštriais instrumentais, maksimaliai saugant audinius nuo suspaudimo, ir nedelsiant įdedamas į indelį su fiksuojančiu tirpalu. Indelis sandariai uždaromas. Į fiksatorių patalpinti mėginiai laikomi kambario temperatūroje.
 • Odos pažeidimas, iš kurio imama biopsija, turi būti kruopščiai atrenkamas, tai yra mažiau ligonio pažeistas, tačiau iš kliniškai akivaizdžiai matomos vietos biopsijai.
 •  Pūslinių ligų atveju biopsija turi būti imama iš šviežiausio („jauniausio“) bėrimo elemento.
 •  Įtariant panikulitą, biopsinėje medžiagoje turi būti pakankamas poodinio audinio kiekis.
 • Bioptato paėmimui naudoti adatą, o ne pincetą.
 • Prieš talpinant į trasportinį tirpalą, pageidautina bioptatą ištiesinti ant standžios plastmasės ar kartono plokštelės.
 • Siunčiant tirti kelis to paties paciento mėginius, naudojami atskiri atitinkamai pažymėti konteineriai.
 •  Visi mėginiai aprašomi siuntimo tirti formoje.

Infekuota HBV, HCV, ŽIV, TB ar kitų infekcijų sukėlėjais medžiaga ir jos siuntimas turi būti pažymėti specialia žyma “INFEKUOTA MEDŽIAGA!”

 

Siuntimo (F Nr. 014-1/a) pildymo reikalavimai

Siuntime būtina pažymėti:

 1. Paciento vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, lytį, adresą.
 2. Siunčiančios sveikatos priežiūros įstaigos visą arba unikalų sutrumpintą pavadinimą, skyriaus pavadinimą, paciento ligos istorijos numerį.
 3. Medžiagos paėmimo laiką, fiksuojančią medžiagą, biologinio pavojaus žymą ir kt.
 4. Pažymėti, ar tai pirminė biopsija (Taip/Ne), ankstesnių morfologinių tyrimų duomenis, klinikinę išvadą, operacijos pobūdį, paimtų morfologiniam tyrimui organų/audinių apibūdinimą ir kt.
 5. Taikytą spindulinį/chemoterapinį/chirurginį gydymą.
 6. Histologinio objekto apibūdinimo grafoje būtina pažymėti medžiagos tipą. Jei siunčiama daugiau nei viena to paties paciento tiriamoji medžiaga, kiekvienas indas/konteineris numeruojamas atskirai, siuntime prie atitinkamos medžiagos būtina nurodyti ir indo/konteinerio numerį.
 7. Siuntimą užpildo biopsiją atlikęs gydytojas, savo parašą patvirtindamas asmeniniu spaudu, nurodo telefoną, datą.

Svarbu tinkamai pažymėti siunčiamą indą/konteinerį su medžiaga.

Ant indo/konteinerio turi būti etiketė, užpildyta cheminiams reagentams ir vandeniui atspariu rašikliu. Etiketėje nurodoma:

 1. Paciento vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis), gimimo data.
 2. Siunčiančios tyrimą sveikatos priežiūros įstaigos sutrumpintas pavadinimas.
 3. Jei siunčiama daugiau nei viena to paties paciento tiriamoji medžiaga, kiekvienas indas/konteineris numeruojamas atskirai, siuntime prie atitinkamos medžiagos būtina nurodyti ir indo/konteinerio numerį.

Duomenys turi sutapti su Biopsinės ir operacinės medžiagos siuntimo forma (SAM patvirtinta forma Nr.014-1/a).

Tyrimo sulaikymo priežastys:

 1. Nėra visų reikalingų paciento identifikavimo duomenų.
 2. Nesutampa paciento duomenys siuntimo formoje ir nurodyti ant indo/konteinerio.
 3. Neįskaitomi duomenys.