Kepenų biopsinės medžiagos paėmimas

kep.1 kep2. kep3

Medžiagos siuntimas, ruošimas, fiksavimas

Paruošiamas indelis su fiksuojančiu tirpalu-buferiniu 10 % formalino tirpalu.

 • Fiksuojančio tirpalo ir bioptato tūrio santykis turi būti 10:1.
 • Bioptatas imamas aštriais instrumentais, maksimaliai saugant audinius nuo suspaudimo, ir nedelsiant įdedamas į indelį su fiksuojančiu tirpalu. Indelis sandariai uždaromas. Į fiksatorių patalpinti mėginiai laikomi kambario temperatūroje.
 • Jei medžiaga imama iš skirtingų anatominių kepenų skilčių,  ji turi būti talpinama atskiruose transportiniuose indeliuose bei atskirai pažymima.
 • Įtariant naviką, rekomenduojama, kad biopsinė medžiaga būtų paimta iš įtariamo naviko židinio bei iš nepakitusios zonos šalia naviko, siekiant identifikuoti predisponuojančią ligą.
 • Pageidaujama paimti iki 1,5 cm kepenų audinio, kad būtų pakankamai medžiagos patologinei diagnostikai.
 • Vertinti virusinio hepatito aktyvumą bei nustatyti fibrozės laipsnį būtina, kad kepenų biopsinės medžiagos būtų mažiausiai 4 portiniai laukai.

Infekuota HBV, HCV, ŽIV, TB ar kitų infekcijų sukėlėjais medžiaga ir jos siuntimas turi būti pažymėti specialia žyma “INFEKUOTA MEDŽIAGA!”

 

Siuntimo (F Nr. 014-1/a) pildymo reikalavimai.

Siuntime būtina pažymėti:

 • Paciento vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, lytį, adresą.
 • Siunčiančios sveikatos priežiūros įstaigos visą arba unikalų sutrumpintą pavadinimą, skyriaus pavadinimą, paciento ligos istorijos numerį.
 • Medžiagos paėmimo laiką, fiksuojančią medžiagą, biologinio pavojaus žymą ir kt.
 • Pažymėti, ar tai pirminė biopsija (Taip/Ne), ankstesnių morfologinių tyrimų duomenis, klinikinę išvadą, operacijos pobūdį, paimtų morfologiniam tyrimui organų/audinių apibūdinimą ir kt.
 • Taikytą spindulinį/chemoterapinį/chirurginį gydymą.
 • Histologinio objekto apibūdinimo grafoje būtina pažymėti medžiagos tipą. Jei siunčiama daugiau nei viena to paties paciento tiriamoji medžiaga, kiekvienas indas/konteineris numeruojamas atskirai, siuntime prie atitinkamos medžiagos būtina nurodyti ir indo/konteinerio numerį.
 • Siuntimą užpildo biopsiją atlikęs gydytojas, savo parašą patvirtindamas asmeniniu spaudu, nurodo telefoną, datą.

Svarbu tinkamai pažymėti siunčiamą indą/konteinerį su medžiaga.

Etiketėje nurodoma:

 • Paciento vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis), gimimo data.
 • Siunčiančios tyrimą sveikatos priežiūros įstaigos sutrumpintas pavadinimas.
 • Jei siunčiama daugiau nei viena to paties paciento tiriamoji medžiaga, kiekvienas indas/konteineris numeruojamas atskirai, siuntime prie atitinkamos medžiagos būtina nurodyti ir indo/konteinerio numerį.
 • Duomenys turi sutapti su Biopsinės ir operacinės medžiagos siuntimo forma (SAM patvirtinta forma Nr.014-1/a).

Tyrimo sulaikymo priežastys:

 • Nėra visų reikalingų paciento identifikavimo duomenų.
 • Nesutampa paciento duomenys siuntimo formoje ir nurodyti ant indo/konteinerio.
 • Neįskaitomi duomenys.