Gydytojams

Diagnostinės paslaugos

Pagal Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyną Nr.11-96-2, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr.178.

Peržiūrėkite visas diagnostines paslaugas