Biopsinės ir opercinės medžiagos paėmimas tyrimui

Biopsinės medžiagos siuntimas, ruošimas, fiksavimas

 1. Paruošiamas indelis su fiksuojančiu tirpalu-buferiniu 10 % formalino tirpalu.
 2. Fiksuojančio tirpalo ir bioptato tūrio santykis turi būti 10:1.
 3. Bioptatas imamas aštriais instrumentais, maksimaliai saugant audinius nuo  suspaudimo, ir nedelsiant įdedamas į indelį su fiksuojančiu tirpalu. Indelis sandariai uždaromas. Į fiksatorių patalpinti mėginiai laikomi kambario temperatūroje.
 4. Bioptato gabalėliai, jeigu reikalingas kiekvieno atskiras įvertinimas, dedami į atskirus indelius ir sunumeruojami, siuntime prie medžiagos paėmimo lokalizacijos būtina pažymėti atskirą indelio numerį.
 5. Ant indelio užklijuojama etiketė, kurioje vandeniui atspariu rašikliu užrašomas paciento vardas, pavardė, gimimo metai, ligoninės skyrius ir ligos istorijos numeris.
 6. Užpildomas nustatytos formos Biopsinės ir operacinės medžiagos siuntimas (F nr. 014-1/a) tirti. Pildomos visos siuntimo grafos.
 7. Siuntimą užpildo biopsiją atlikęs gydytojas, savo parašą patvirtindamas asmeniniu spaudu.
 8. Skubus (intraoperacinis) bioptatas kuo skubiau pristatomas į patologijos laboratoriją nefiksuotas sausame inde kartu su siuntimu, kuriame būtina pažymėti „CITO“ ir nurodyti telefono numerį, kuriuo turi būti praneštos preliminarios tyrimo išvados.
 9. Atliekant biopsijas specialiems tyrimams apie fiksuojančio tirpalo pobūdį būtina pasitarti su gydytoju-patologu.

Operacinės medžiagos siuntimas, ruošimas, fiksavimas

 1. Operacinei medžiagai skirto indo kaklelis turi būti platus.
 2. Operacinė medžiaga nedelsiant fiksuojama buferiniu 10 % formalino tirpalu. Fiksuojančio tirpalo ir operacinės medžiagos tūrio santykis turi būti 10:1.
 3. Stambiai operacinei medžiagai gali būti naudojamas mažesnis formalino kiekis, tačiau būtina, kad tiriamoji medžiaga būtų visa apsemta formalino tirpalu ir kuo skubiau pristatyta ištyrimui.
 4. Atskiros išvados reikalaujantys operacinės medžiagos gabalėliai dedami į atskirus indelius ir sunumeruojami, siuntime prie medžiagos paėmimo lokalizacijos būtina pažymėti atskirą indelio numerį.
 5. Operaciniai pjūviai ar ypatingo patologo dėmesio reikalaujantys židiniai pažymimi chirurginiu siūlu.
 6. Ant indelio užklijuojama etiketė, kurioje vandeniui atspariu rašikliu užrašomas paciento vardas, pavardė, gimimo metai, ligoninės skyrius ir ligos istorijos numeris.
 7. Užpildomas nustatytos formos Biopsinės ir operacinės medžiagos siuntimas (F nr. 014-1/a) tirti. Pildomos visos siuntimo grafos.
 8. Siuntimą užpildo biopsiją atlikęs gydytojas, savo parašą patvirtindamas asmeniniu spaudu.

Infekuota HBV, HCV, ŽIV, TB ar kitų infekcijų sukėlėjais medžiaga ir jos siuntimas turi būti pažymėti specialia žyma “INFEKUOTA MEDŽIAGA!”

Siuntimo (F Nr. 014-1/a) pildymo reikalavimai

Siuntime būtina pažymėti:

 1. Paciento vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, lytį, adresą.
 2. Siunčiančios sveikatos priežiūros įstaigos visą arba unikalų sutrumpintą pavadinimą, skyriaus pavadinimą, paciento ligos istorijos numerį.
 3. Medžiagos paėmimo laiką, fiksuojančią medžiagą, biologinio pavojaus žymą ir kt.
 4. Pažymėti, ar tai pirminė biopsija (Taip/Ne), ankstesnių morfologinių tyrimų duomenis, klinikinę išvadą, operacijos pobūdį, paimtų morfologiniam tyrimui organų/audinių apibūdinimą ir kt.
 5. Taikytą spindulinį/chemoterapinį/chirurginį gydymą.
 6. Histologinio objekto apibūdinimo grafoje būtina pažymėti medžiagos tipą. Jei siunčiama daugiau nei viena to paties paciento tiriamoji medžiaga, kiekvienas indas/konteineris numeruojamas atskirai, siuntime prie atitinkamos medžiagos būtina nurodyti ir indo/konteinerio numerį.
 7. Siuntimą užpildo biopsiją atlikęs gydytojas, savo parašą patvirtindamas asmeniniu spaudu, nurodo telefoną, datą.

Svarbu tinkamai pažymėti siunčiamą indą/konteinerį su medžiaga.

Ant indo/konteinerio turi būti etiketė, užpildyta cheminiams reagentams ir vandeniui atspariu rašikliu.

Etiketėje nurodoma:

  1. Paciento vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis), gimimo data.
  2. Siunčiančios tyrimą sveikatos priežiūros įstaigos sutrumpintas pavadinimas.
  3. Jei siunčiama daugiau nei viena to paties paciento tiriamoji medžiaga, kiekvienas indas/konteineris numeruojamas atskirai, siuntime prie atitinkamos medžiagos būtina nurodyti ir indo/konteinerio numerį.
  4. Duomenys turi sutapti su Biopsinės ir operacinės medžiagos siuntimo forma (SAM patvirtinta forma Nr.014-1/a).

Tyrimo sulaikymo priežastys:

   1. Nėra visų reikalingų paciento identifikavimo duomenų.
   2. Nesutampa paciento duomenys siuntimo formoje ir nurodyti ant indo/konteinerio.
   3. Neįskaitomi duomenys.